Когато строители могат да използват правото си на отказ от тяхната ипотека

Когато строители могат да използват правото си на отказ от тяхната ипотека

Като строител винаги са уловени в средата, различни изисквания и исковете ви се предявяват. От една страна, от изпълнители, поетапни одобрения и авансови плащания. От друга страна от финансовия партньор, обикновено банка, която изисква обширна информация, документи и документи. Дали всичко това, след като успешно, от гледна точка на точните условия дразни не е задължително -.

, че изграждането на собственици, обаче, предпочитат да се изпълнява, както го прави от известно време насам има реален шанс да се оттегли от строителни заеми с недостатъчен Оттегляне, наскоро Федералния съд (BGH). В тази статия ще получите цялата важна информация на фона и инструкциите на

потребителски центрове. До 80 на сто от договорите с анулиране повреден Поръчка

От известно време, различни потребителски центрове на провеждане на теста дела срещу банки. По същество, това е почти винаги с грешни или едностранно, следователно, незаконни форми Baudarlehensverträgen. Ясно е, както първоначално изглежда, че всичко не е така. Дори омбудсманите, т.е. проформа независими арбитри, са решили в отделни случаи в полза на банката. Частните банки, кооперативни банки, както и спестовни банки и публични банки и самата Bundesbank имат този създали собствени институции.

По същество, това е важно, че законът дава като кредит клиент на правото на отказ. Тук, период от 14 дни, започвайки от законно ефективното сключване на договора за заем. Като формално изискване, писмената форма е задължителна, дори само за доказателства. Не са необходими никакви обосновки или дори специални формулировки. На всичко отгоре на всичко това, така че правото ви и формата и последиците от тях, трябва да бъде напълно информиран и в писмена форма от банката. Фактът, че това е била успешна, в повечето случаи, доказателства, последните проучвания на потребителските центрове.

Законът не познава конкретни срокове, които биха довели до погрешни анулиране и връщане след х години не може да бъде критикуван. Установено е, особено с по-старите договори, евентуално възстановяване в границите пет или дори шест фигура

Когато правото на ползване оттегляне грим

право на 14-дневен на отказ се прилага в съответствие с Гражданския процесуален кодекс.? (& Секта; & сектата; 495, 355) за всички договори за кредит, които Вие, като потребител, сте сключили с компания. & Sect; 13 BGB прави изключения степен, че тези разпоредби не се прилагат по отношение на заемите, които са взети в търговската решен или като част от самостоятелна заетост. В някои случаи, това се отнася и за субсидирани заеми, които са били широко поставени под обичайните пазарни условия за жилищни цели. Както е обичайно, например в модернизация или енергийни ремонти, това се отразява в повечето случаи все още много слаби по отношение на общия размер на кредита.

се счита за по-дълъг период на отнемане, когато важна информация липсва в договора. Дали няма ясна информация за времето на договорна да се намери заем лихвен процент или размера на кредита, срокът за отказ не започва пръв. Едва тогава, ако всички тези елементарни данни бяха добавени по-късно, се прилага обичайният 14-дневен период на отмяна. Тя се простира дори до един месец, който като такъв може да бъде от решаващо значение (вж & секта ;. 492 ал 6 от Гражданския процесуален кодекс.)

практически съвети

  • вида и степента на анулиране повреден Поръчка варират според банката .. Следователно винаги е необходимо да се разглежда индивидуалният случай. Разнообразните потребителски центрове предлагат цялостен, сигурен преглед в диапазона от около 50 до 70 EUR. Също така имате готови формуляри, за да можете да ги отмените ефективно.
  • Договорът за заем също е дефектен, дори и да не е ясно как изобщо се изчислява каквото и да е предварително плащане. Това ще стане дължимо, ако анулирате преди изтичането на срока на договора. Освен ако този метод на изчисление не е посочено в договора, не се разрешава плащане на компенсация (виж & секта ;. 492 ал 2 BGB i.V.m. чл 247 BGB & секта ;. 7).
  • В писмен вид трябва да се поддържа, но законът дава това по-нататъшни коментари. Статутът е следователно писмо или факс, дори при определени обстоятелства може да е достатъчно електронна поща. Въпреки това, с цел по-добро проследяване, се препоръчва препоръчано писмо с потвърждение за получаване.
  • Основните причини за неправилна политика за анулиране бяха обяснени от съдилищата в две ситуации. От една страна, ако не е ясно кога точно започва 14-дневното право на оттегляне. От друга страна, в случаите, когато не е била информирана убедително или неправилно за последиците от такова отменяне. В жаргона "" Revocation Joker & ldquo; речта, тъй като успешното оттегляне е свързано с възстановяването на дълги такси. такива договори за заем на недвижими имоти, сключени след 1 ноември са били взети под внимание.

Последиците от един успешен отмяна

В случаите, когато е обявен за валиден отказ, банката може да ви помоля дузпа предплащане изисква. Като цяло обаче се прилага принципът, че заемодателят трябва да бъде възстановен за причинената от него вреда в резултат на преждевременното прекратяване на договора. Няма ясна, приложима съдебна практика. От една страна, това се отнася до принципите на изчисление и тяхната методология. От друга страна, има два сценария с активни / активни или активни / пасивни методи. В последния случай това е изключително неблагоприятно за клиента, тъй като сравнението се прави приблизително с новата инвестиция в Pfandpapieren. Обикновено те са при обичайните кредитни условия.

Проблематични са случаите, в които банките прибягват до модел, който привързаността 2 към "секта"; 14, параграф 1 BGB-InfoV. Ако тази политика за анулиране е "във всяко отношение", кажете "съдържание" както и поради "външния дизайн". По мнение на БГХ така наречената "фантастика за законност" да приеме. По-конкретно, това означава, че в същата стъпка, тази "формална форма" е обявен за неспазване на закона - но тя все още отговаря на законовите изисквания

законодателят е, през годините различни формулировки в отвърна & bdquo ;. Формуляр & ldquo; отчасти не съществува никакво правно приложение. На практика са известни случаи, когато години по-късно в договорите са включени примерни инструкции, базирани на тогавашното състояние. Това може да е недостатъчен за анулиране на поръчката.

Заключение

Сложността на ситуацията, също се дължи на различни нормативни актове, както и допиране на различни законодателство, което изисква преглед от специалист адвокат. Само този е в състояние да подложи всички аспекти на правния преглед и да обсъди по-нататъшната процедура. В същото време има дори бързи проверки в интернет, които ви дават в няколко стъпки оценка на темата. Те обаче не заместват индивидуалното разглеждане на всеки отделен случай.

Препоръчително е да се действа енергично срещу банката и да се въздържат от компромиси, ако обстоятелствата са ясни. Правните действия обещават решение тук.

Резюме

Споразуменията за заем, сключени на или след 1 ноември 2002 г., съдържат неадекватни политики за анулиране. Застъпниците на потребителите са анализирали различни характеристики и препоръчват независим преглед. В отделни случаи е възможно висока компенсация в полза на клиента.

Изображение на продукта: © thodonal88 / Shutterstock


Търсене