Обновяване на откъса

Обновяване на откъса

Извлечение от апартамент или търговски обект винаги е свързано със задължения. С писмено, ефективно прекратяване и чисто почистване на наетия имот често не е окончателно прехвърляне на стаи и ключове на наемодателя. Защото с един откъс от наети помещения тях

са да бъдат върнати обикновено е начина, по който го взе преди години като нов наемател в получаване на лизинг -. Наета и наем

е отдаден под наем имот са предоставени от собственика на земята в добро състояние за разположение , Условията за ползване винаги се основават на целта , договорена в договора , за която наетата собственост е била отдадена под наем. В апартамент това означава, че стените, вратите, радиаторите и всички други инсталации трябва да са в добро състояние. В замяна за правилното предаване на ползване, наемателят плаща месечния наем се съгласи.

Наемател, който също се изтеглят на имот за пореден път трябва да поддържа стени, врати и радиатори внимателно. Това включва редовен ремонт по време на престоя ви. Дори когато се движите, тези ремонти, така наречените козметични ремонти, може да се дължат. По закон, наемодателят всъщност отговаря за тези козметични ремонти. Въпреки това, на наемодателя може договорно предаде на наемателя това.

клаузи в договори за наем към козметичните ремонти

Федералният съд е създал нови стандарти за много форми-стандарт, одобрени в лизинговия договор козметични ремонти в някои скорошни решения. Ако договорът за наем предвижда фиксирани срокове за козметичните ремонти, те по принцип са неефективни. Това означава, че клауза, която изисква пълен козметичен ремонт след всеки период на отдаване под наем, винаги е неефективна. Тъй като тези ремонти често не са напълно необходими в екстракта. След период на отдаване под наем от една или две години със сигурност не е необходимо да се пребоядисате радиаторите. Но дори и решимостта да се зарежда само определен занаят за козметичните ремонти е фундаментално неефективна. Всеки занаятчия, надарен и внимателно работещ наемател може да тапетира стените на самия апартамент с неутрален тапет или боя в бяло. За правилно проведено от ремонта на наемател за красота, че няма възражения. състояние на наетия имот

В извлечение го по този начин, е въпрос само за това дали апартаментът е все още в обитаема състояние. Ако апартаментът е в отделни помещения или дори напълно износен или напълно износен, тогава наемателят е длъжен да постави апартамента в използваемо състояние. Ако наемателят е поел апартамент, но не е възстановен, той може да го върне отново след преместването. За доказателства това трябва винаги да се записва в протокол за предаване. Дори ако клаузата за козметични ремонти в лизинговия договор не трябва да бъде ефективна, наемателят не е напълно освободен от ремонта. Обикновено той е длъжен без ефективна клауза за ремонт на всички износени части на една къща, за да се обнови или да плати на наемодателя разстояние сума за козметичен ремонт.

компоненти на ремонти, когато се движат от

Отидете в

Ремонтите включват ремонт на стени, тавани, врати, рамки за врати, радиатори и, ако е необходимо, подове. Прозорците, вратите и санитарните помещения не трябва да се повредят. Всички ремонти трябва да се извършват в неутрални цветове. Федералният съд се произнесе в едно от неотдавнашните си решения. Преместващият наемател трябва да напусне апартамента, тъй като би искал да я намери като нов наемател. При новите договори за наемане, наемодателите и наемателите трябва да се стремят да постигнат съгласие относно ефективна клауза за козметичните ремонти. Така че спорът е изключен от самото начало. Строгите срокове, начинът на изпълнение и създаването на специализирана компания винаги са неефективни. Изображение на продукта: © Mikadun / Shutterstock