Необходимо застрахователно покритие в изграждането

Нашият собствен строителство е огромна несигурност, тя е все още да плащат предварително и обикновено е събран на един ръб от наема главен изпълнител на строителните работи. Не е необичайно за неправилна работа, която трябва да бъде поправена или, или не може да се поправи - толкова по-трудно строителния сектор ще принуди предприемачите затова все повече да достави за сметка на безопасността и качеството предлага, непрозрачния за строител представляват риск.

като се има предвид допълнителните финансови рискове, като по този начин риска от прекомерен дълг от калпав строеж, така че това изисква умелото анализ на риска . Ето защо е важно преди самото строителния проект за изчисляване на необходимите разходи по отношение на застраховка и услуги от независими експерти, които да смекчат щети и да е по-сигурно. Всеки строителен обект е условие както за работа, е било взето от много занаятчии и асистенти от различни области, за да се изпълни.

Разбираемо е, че това може да се случи веднъж произшествия, в резултат на небрежност или неправилна употреба на машини за стационарни и необходимите ремонти притеснявай. Освен това, той идва с рискове Bystander когато баластра пада на пътя или предпазителите са инсталирани само с половин уста. Независимо от това дали затова работите в собствена инициатива или наемат изпълнител на проект, като архитект, следва да се отбележи, че не може да има пълен отказ от отговорност. Колкото повече ангажирани подходящото застрахователно покритие в центъра, за да се гарантира, архивиране и непланирани стрес и нейното регулиране.

Какво е важно и какви застраховки трябва да бъдат попълнени задължително.

Определяне на прав защита

строителни проекти са твърде различни за предоставяне на широко разпространеното мнение тук. Ето защо е важно да знаете някои правила при планирането и следвайте, така че да са адекватно защитени от закона. Особено в точката на съответната балансирането рискове трябва да се работи с експерт или Office Консултантски заедно, за да не се запишете тук, за сметка на други.

Особено, когато работите под формата на собствена работа, и така собствения си дадем своя принос, докато спестяване на разходите, има някои неща, за да разгледа. Не за нищо, много внимание на тази точка, вътрешни дейности в рамките на финансирането все още третират като собствен капитал и така проправят пътя в собствените си четири стени. Ако имате приятели, които работят тук и там (за разглеждане или не), трябва най-компетентната местна кооперация (строителство BG) знак. Инциденти, които се случват по време на дейности в сградата са покрити по този начин от кооперацията.

Това задължително указание изисква от самото начало. По отношение на вноските, които се заплащат, важно е колко работници са на работа и колко часа са работили общо. Уверете се, също така, че от страна на помощници или от името на застраховки за отговорност, работници от страните са били обхващащ Образователна и телесна повреда .

очите на избора на занаят компанията

Дори и с чист възлагане от майстори, това не е направено, особено по отношение на минимизиране на риска в строителството. Чистата договаряне на трета страна, затова не ви освобождава от отговорност причини защо е важно да се изисква представяне на доказателства, необходими в търговете директно. Това са по-конкретно доказателство за посланието на работниците по време на строителството БГ и доказателството за адекватна защита по отношение на имуществени щети и наранявания.

За съжаление строителни фирми имат репутация на изключително честа употреба Черно работници - тук разбираемо нямат необходимите доказателства, така че трябва да се спазват тези рискове. Следователно IHKen и камерите на търговията са първата точка на контакт, както и съответните гилдии за определени сделки, чрез които можете да изберете подходящ занаят.

Полезна застраховане Изчисли

В Германия, в земята на много застраховка срещу всички, застрахователното покритие е една много , Не напразно се заиграват много търговци, които се доближават в областта на специалност застраховане предимно в родните строители и сътрудничество.

Важна част Следователно може да е отговорност на Възложителя, тъй като това обхваща щети на несвързани с нея лица. Пасивът от собственика на имота е особено подходящ за собственици на земя и сгради, тъй като обхваща щети на трети лица върху имота.

Освен това, може да се наложи в области, изложени на риск от завършване т.нар отговорност за щети на водите , по-специално когато се работи с резервоари за петрол и замърсена от саботаж или като подпочвените води, например чрез загряване на олио.

обичай старт мащаб

, ако имотът е след като приключи и се премества в с детето и конуси, особено застраховката собствениците на жилища да влезе в изглед. В комбинация с застраховка опасност Осигурява дома срещу повреди, причинени от пожар или дори наводнения и други конкретно назовано екологични бедствия от.

В хода на повече клиенти лесен за зараждащата застрахователен пазар, сега има редица цялостни пакети, с трябва да проверите тук, ако не влизат едно двойно или За застраховка . Особено в минни-засегнати региони на Рур и Саар, тя става все по-важно да го повери на специализирани инженерингови фирми за идентифициране на минни щети рано.

Това е мястото, където всяка година повече от 100 милиона евро на разходите, наследниците на бившите мини трябва да харчат, да се намесва регулиращо. Оставете сграда, така че нищо на случайността и да инвестират парите си в аванс необходимо изпитване и Консултантски услуги , за да достигнете до правилната застрахователното покритие в края

Снимка на продукта. © Jirsak / Shutterstock